Ambra och sponsring

Lokalt engagemang

Vi ser sponsring som ett sätt att kombinera vårt engagemang i det lokala föreningslivet och samtidigt främja vårt varumärke. Alla ansökningar om sponsring görs via vår hemsida. Uttagning görs 2 gånger per år, 31/3 samt 1/9.

Riktlinjer

  • Sponsringen riktar sig främst till registrerade klubbar och föreningar med ungdomsverksamheter.
  • Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.
  • Påbörjat avtal sträcker sig ett år. Sedan kan nya ansökningar göras.
  • Kraven på motprestation är att Ambra ska ha rätten att använda mottagarens namn vid tillkännagivande av sponsring, samt att mottagaren ska göra sponsringen känd för sina medlemmar via anslag och/eller hemsida.

Ansökan
    Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.