Ambras Affärsidé

Tillsammans med Ambra

Det finns ett ord som sammanfattar hur vi jobbar, hur vi vill jobba och hur vi alltid har jobbat. Ett ord som finns i vårt DNA. På detta lilla vardagsord – tillsammans – bygger hela vår arbetsmodell. Det är också hemligheten bakom att Ambra fått allt fler uppdrag och allt större förtroenden. Låt oss förklara:

Vi tror på att tillsammans lösa uppdragen så att alla inblandade kan känna sig stolta. Internt brukar vi säga att alla Ambras uppdrag ska vara referensuppdrag, såna som vi gärna visar upp för omvärlden. Externt innebär det att kunden blir nöjd med att ha fått rätt kvalitet och att vi dokumenterat såväl vägen dit som alla mål som vi tillsammans satt för uppdraget. Dessutom jobbar vi kontinuerligt med att implementera nya verktyg och nya tekniska lösningar som gör Ambras insats ännu bättre.

Tillsammanstanken handlar också om en hälsosam blandning av att vara prestigelös och expert. Våra kunder uppskattar att Ambra gärna ser uppdraget ur ett vi-perspektiv, och att vi alltid lägger extra krut på att uppfylla en viss nivå på det vi gör. Tillsammans med kunder. Tillsammans med under- och sidoentreprenörer. Tillsammans med våra leverantörer. Tillsammans som grupp.

När vi får ett uppdrag sätter vi ihop det bästa teamet för att lösa just den aktuella uppgiften. Vi ställer hela vårt nätverk och alla våra kontakter till kundens förfogande för att uppnå uppställda mål. Arbetsmodellen är densamma oavsett om det gäller en industri, en luftbehandlingsanläggning eller en totalinstallation med luft, el, vs, sö.

Vi gör det tillsammans.

Vi vill att allt Ambra gör skall vara:

  • Hållbart med så låg klimatpåverkan som möjligt
  • Levererat i tid.
  • Lokalproducerat i så hög utsträckning som möjligt dvs vi jobbar helst tillsammans med lokala kollegor på respektive ort
  • Innovativt där ny teknik skall övervägas och implementeras där detta är en bättre lösning och ekonomiskt försvarbart
  • Hållbart ekonomiskt med önskat utfall både vad avser produktions- som driftkostnad dvs vi vill hjälpa kunden förädla sina anläggningar och bidra till ett högre värde.
  • Uppfylla kundens önskemål, dvs önskade funktion och kvalitet uppnådd.
Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.