Ambra Ventilationsservice

Planerad närhet och snabb service

Ingen annan avdelning inom Ambra är närmare kunden än just Ventilationsservice. Och det är inte undra på.
För det är här ute det gäller. Oavsett om det gäller obligatorisk ventilationskontroll (OVK), driftssättning av nya anläggningar, intrimning och justeringar av befintlig ventilation eller felsökning och reparationer när något inte fungerar som det ska.

Ventilationsservice är också nyckeln till en energioptimerad anläggning. Våra specialister hjälper dig att optimera åtgärder så att du får maximal utdelning i form av energibesparing och bra inomhusklimat. Med Ambras kompetens och breda erfarenhet, ligger vi steget före när det gäller att hitta och åtgärda fel. Vi har idag fem stycken servicetekniker anställda, varav fyra är certifierade OVK-besiktningsmän med K-riksbehörighet.

Närheten till kunden är även geografisk. Centralt placerade servicekontor i Skellefteå och Luleå gör oss snabbfotade och flexibla. Vi vet hur viktig det är med korta inställelsetider. Både när det gäller trygga avtal med planerad service, och snabba utryckningar när nöden så kräver. Hör av dig så berättar vi mer.

Ambra Ventilationsservice i korthet

  • Industriventilation
  • Komfortventilation
  • Ventilationsservice
  • OVK-Besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll)
  • Underhållsavtal
  • Upprättande av drift- och underhållsinstruktioner
  • Felsökning och övervakning
  • Rådgivning
  • Funktionskontroll och inreglering av ventilationsanläggningar

Referenser

Engelska Skolan, Skellefteå

Tillsammans med Engelska skolan och Contractor har Ambra renoverat och byggt om fd Brännanskolan i Skellefteå.

Läs mer_

SSAB Emea, Luleå

Ambras uppdrag omfattar förekommande förfrågningar och direkta anvisningar i enlighet med det ramavtal som finns upprättat, kompletta installationer med entreprenadformerna Totalentreprenader och Utförandeentreprenader.

Läs mer_

Scania Industrial Maintenance, Ferruform, Luleå

Ambras uppdrag omfattar förekommande förfrågningar och direkta anvisningar i enlighet med det ramavtal som finns upprättat. Inklusive kompletta installationer med entreprenadformerna Totalentreprenader och Utförandeentreprenader.

Läs mer_

SCA Munksund AB, Ställverk och Vattenhantering Renseri, Piteå

Ambras uppdrag omfattade komplett installation av ny luftbehandlingsanläggning där luften kyler byggnaden samt tillhörande teknik för brandsäkerhet.

Läs mer_

Kv Räven, Hotell Savoy, Luleå

Ambras uppdrag omfattade allt från konstruktion och projektering till installation av ny luftbehandlingsanläggning inklusive teknik för styr- och övervakning och brandfunktioner.

Läs mer_
Visa fler referenser
Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.