Ventilation

Huvuddelen av våra montage utförs av vår egen personal för att kunna säkerställa kvalitén

Mikael Johansson

VD, Ambra Ventilation AB

Ventilation

 • OVK-Besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Ventilationsservice
 • Ventilationsentreprenader
 • Industriventilation
 • Funktionskontroll och inreglering av ventilationsanläggningar
 • Upprättande av drift- ch underhålls-instruktioner
 • Underhållsavtal.
 • Brandtätning
 • Spånsuganläggningar
 • Luktredutionsanläggningar

 

Tunnplåt

 • Montage
 • Ventilationsplåtslageri
 • Utvändiga plåtarbeten
 • En modern verkstad med stor flexibilitet
 • Prefab/Special

Totaluppdrag entreprenader

 • Konstruktion och installation av värme, ventilation, sanitet, el, styr- och regler samt kyl- och värmepumpar tillsammans med samarbetspartners.