Engelska Skolan, Skellefteå

Tillsammans med Engelska skolan och Contractor har Ambra renoverat och byggt om fd Brännanskolan i Skellefteå. En mycket tuff tidplan innebar att projektering och utförande fick utföras nära nog parallellt. Tack vare en gemensam målbild, god kommunikation och korta beslutsvägar lyckades vi nå såväl tid- som projektplan.

Två nya ventilationssystem har installerats, ett för nytt kök och ett för matsal. Sex befintliga system har moderniserats och samtliga klassrum har fått behovsstyrd ventilation. Skolan är nu redo för att öppna portarna för den första årskullen av de internationellt inriktade eleverna.

Etapp 1. Start: Mars 2019. Färdigt: Augusti 2019
Etapp 2. Start: Ej fastställt
Entreprenadform: Partneringprojekt
Kompetensområden: Projekt, Ventilation, Ventilationsservice, Industri

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.