Den 1 september förvärvade Ventilationsföretaget Ambra Ventilation i Skellefteå företaget IV Inneklimat & Ventilation i Luleå.
Som följd byter IV per 1 november namn till Ambra 
Ventilation Nord AB.

 

Personalstyrkan kommer att vara oförändrad och erbjuda samma produkt- och tjänsteutbud.
Namnbytet innebär heller ingen förändring av organisationsnummer och telefonnummer utan verksamheten kvarstår i befintlig form och fortlöper likt tidigare.

 Enda förändring är faktureringsadress som ändras till:
Fakturor via mail fakturor.nord@ambraab.se

Fysiska fakturor
Ambra Ventilation Nord AB
C/O Ambra Ventilation AB
Järnvägsleden 88
932 33 Skellefteå

– Att arbeta under samma varumärke underlättar samarbete mellan bolagen och gör oss båda starkare.
Det bäddar för fortsatt expansion och förbättrat kunderbjudande i Luleå 
såväl som Skellefteå, säger VD Anders Berglund.

Vid frågor kontakta:
VD Anders Berglund (070-523 74 85)
Ventilationschef Mikael Johansson (070-683 55 80)

Vi ägare och personal på Ambra Ventilation Nord ser fram emot ett fortsatt gott och långsiktigt samarbete!

Ambra Ventilation AB